„Pan przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego” (Mk 3,13)

„Pan przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego” (Mk 3,13)

Szczęœć Boże! Mam na imię Bartłomiej, mam 20 lat i pochodzę z miejscowoœci Zarzecze koło Dębowca. W tym roku skończyłem technikum ekonomiczne w Jaœle.

Lubię piesze i rowerowe wędrówki, jazdę na nartach, lubię też œśpiewać i spędzać czas ze wspólnotą. Misjonarzy Saletynów znam od dziecka, bo pochodzę z parafii saletyńskiej. Zawsze podobał mi się wspólnotowy styl życia prowadzony przez tych księży. Myœl o powołaniu nie spadła na mnie jak „grom z jasnego nieba”, przez 7 lat byłem z Ruchu Œwiatło- Życie i w Liturgicznej Służbie Ołtarza, byłem lektorem, animatorem. Przez ten czas pojawiała się myœl o wyborze tej drogi życia, postanowiłem więc otworzyć się na Boże powołanie i podjšć to wyzwanie. Razem z braćmi proszę o modlitwę za nas i za naszych formatorów.