Weekendowe dni skupienia

Weekendowe dni skupienia

W dniach 11-13 listopada 2022 Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań zaprasza młodych mężczyzn na weekendowe dni skupienia. Głównym tematem jaki zostanie podjęty to podejmowanie w życiu decyzji. 

Na podstawie historii życia wybranych postaci biblijnych oraz świętych, postaramy się zobaczyć jak podejmować decyzje w świetle wiary. Proponowane dni skupienia są próbą odpowiedzi na zjawisko, jakie jest zauważalne od pewnego czasu w społeczeństwie, a którym jest lęk przed podjęciem konkretnych, życiowych działań. Oprócz strony duchowej będzie również prelekcja psychoterapeuty dr Romana Soleckiego, podczas której powie z perspektywy psychologicznej, dlaczego boimy się podejmować decyzje.