Rozeznanie powołania

Czas postulatu jest pierwszym etapem Formacji Zakonnej w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów.  Ma za zadanie pomóc kandydatowi w rozeznaniu swojego powołania. Co to znaczy?

To odkrycie swoich prawdziwych motywacji w wyborze drogi powołania: Dlaczego tak naprawdę przyszedłem do zakonu? Czego szukam? Kim jest dla mnie Bóg i jaki mam Jego obraz? Kim ja jestem?

To również czas konfrontacji siebie we wspólnocie.

Postulat jest miejscem, które pomaga, by w pełnej wolności odpowiedzieć Bogu „tak” na Jego zaproszenie do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa oraz umiłowanie Maryi Pojednawczyni Grzeszników we wspólnocie saletyńskiej.

 

Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej

Panie Jezu Chryste, oświeć mnie, proszę,
światłem Twojego Ducha,
abym właściwie odczytał drogę,
którą chcesz mnie prowadzić.
Daj mi jasność nie tylko umysłu,
ale przede wszystkim serca,
dla rozpoznania tego,
kim jestem, kim mam być
i co mam robić, aby jak najlepiej
zrealizować Twój plan wobec mnie.
Udziel mi także siły
do wytrwałego kroczenia za Tobą
drogą mojego życiowego powołania.Amen

 

Modlitwa na Rok Powołaniowy

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do przyjęcia daru życia i dzielenia się nim z innymi ludźmi. Ty, który przez Jezusa Chrystusa wybrałeś pierwszych uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny i wylałeś na Kościół swojego Ducha, odnów nas w naszym powołaniu i misji pojednania.
Niech w sercach wielu młodych zabrzmi echo tego samego powołania, aby wspaniałomyślnie odpowiadali na potrzeby naszych braci i sióstr, za przykładem Maryi, Pięknej Pani z La Salette.

Pogłębienie relacji z Bogiem

Duchowość to obszar życia człowieka, w którym spotyka się z Bogiem. Rozwój duchowości w Postulacie ma na celu pogłębienie i ożywienie wiary. Zdobycie dostatecznej wiedzy na temat życia Kościoła jego posłannictwa i prawd, które głosi.

Duchowość saletyńska ma dostarczyć kandydatowi wiedzy na temat życia i posłannictwa Zgromadzenia. Odkryć przed nim osobę Maryi, jej miłościwe objawienie na La Salette oraz charyzmat wypływający z niego.

Dokonywać się to będzie dzięki życiu modlitwy osobistej i indywidualnej oraz umiłowanie Maryi i rozbudzenie pobożności maryjnej, szczególnie przylgnięcia do słów, gestów, łez i tego wszystkiego, co przyniosła w swoim objawieniu Płacząca Pani z La Salette.

Poznanie siebie

Wolność, dyspozycyjność, otwartość, rozumienie siebie, odpowiedzialność… Chcąc rozeznawać powołanie i pogłębiać relację z Bogiem należy zatrzymać się nad historią własnego życia. Postulat jest czasem rozwoju ogólnoludzkiego. Pozwala podjąć tę najtrudniejszą pracę — pracę nad samym sobą. Dokonuje się to przez poznanie i akceptację siebie w tak ważnych dziedzinach jak: świat ludzkich uczuć, wartości, rozwój intelektualny, kultura osobista oraz relacje osobowe.