19 września 1846 - Wioska La Salette

„Piękna Pani” ukazuje się dwojgu dzieciom pochodzącym z Corps w Alpach francuskich: jedenastoletniemu Maksyminowi GIRAUD i prawie piętnastoletniej Melanii CALVAT, które pilnują swoich krów na hali należącej do La Salette, na górze Planeau, na wysokości 1800 metrów.

19 września 1851 - Dekret biskupa Philibert de Bruillard

Po „przeprowadzeniu dokładnych i surowych badań” zdarzenia, świadków, treści orędzia i oddźwięku na nie biskup z Grenoble zawyrokował w swoim orzeczeniu doktrynalnym, że „objawienie Najświętszej Dziewicy dwojgu pasterzom, 19 września 1846 r. na jednej z gór w łańcuchu Alp, położonej w parafii La Salette… posiada wszelkie znamiona prawdy i że wierni mogą w nie wierzyć bez obawy błędu”.

1 maja 1852 - Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette

„Jakkolwiek wielką rzeczą byłaby budowa Sanktuarium, jest jeszcze coś ważniejszego: chodzi o sługi ołtarza przeznaczonych do jego obsługi, do przyjmowania pobożnych pielgrzymów, do głoszenia im słowa Bożego, do sprawowania wśród nich posługi pojednania, do sprawowania dla nich czcigodnego sakramentu ołtarza, i do wiernego rozdawania wszystkim tajemnic Bożych i duchowych skarbów Kościoła. Ci kapłani będą się nazywać Misjonarzami Matki Bożej z La Salette. Ich powołanie i istnienie będą tak jak i Sanktuarium, wieczną pamiątką miłościwego Objawienia się Maryi”.

Co wydarzyło się w La Salette?

La Salette jest jednym z najpiękniejszych i najwyżej położonych miejsc kultu maryjnego. Tutaj 19 września 1846 roku Matka Boża objawiła się dwojgu młodych pasterzy Maksyminowi Giraud i Melanii Calvat. Maryja w swoim orędziu wezwała ludzi do nawrócenia i pojednania z Bogiem. W 1851 roku objawienie zostało uznane za prawdziwe. Obecnie co roku przybywa do La Salette około 200 tysięcy pielgrzymów.

W youtubowej serii przybliżamy znaczenie orędzia „Pięknej Pani”, przedstawić świadków objawienia oraz wyjaśnić, jakie tajemnice Maryja przekazała Melanii i Maksyminowi.